Picture Control Utility 2.4.7

Picture Control Utility 2.4.7

Nikon Corporation – 185,5MB – Shareware
ra khỏi 20 phiếu
Ứng dụng hình ảnh kiểm soát Tiện ích, quản lý và điều chỉnh hình ảnh kiểm soát tập tin có thể được phóng từ phần mềm ViewNX, bao gồm với máy ảnh, hoặc phần mềm Capture NX 2 tùy chọn.

Tổng quan

Picture Control Utility là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Nikon Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.854 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Picture Control Utility là 2.4.7, phát hành vào ngày 08/02/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.4.7, được sử dụng bởi 14 % trong tất cả các cài đặt.

Picture Control Utility đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 185,5MB.

Người sử dụng của Picture Control Utility đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Picture Control Utility!

Cài đặt

người sử dụng 1.854 UpdateStar có Picture Control Utility cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Nikon Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại